Interaktīvo mērķu projekts noslēdzas ar trešo starpvalstu tikšanos Moncā, Itālijā

Moncā (Itālijā) ir noslēgusies Erasmus+ projekta “Paplašinātā realitāte interaktīvai ilgtspējīgas attīstības mērķu mācīšanai skolā (Interaktīvie mērķi)” (Erasmus+ skolu izglītības sadarbības partnerība, Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000032485) trešā un pēdējā starptautiskā sanāksme.

Pasākumā bija pārstāvētas visas projektā iesaistītās partnerorganizācijas, no katras organizācijas piedalījās vismaz viens dalībnieks. Partneris Consorzio Comunita’ Brianza (CCB), ko projektā pārstāv Rachele Meda, sirsnīgi sveica visus dalībniekus Monzā un CCB telpās.

Divu produktīvu dienu garumā dalībnieki apsprieda projekta īstenošanu, iepazīstināja ar projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu rezultātiem, gatavojās noslēguma ziņojuma sagatavošanai un vienojās par pasākumiem, kas nodrošinās projekta ilgtspēju.

Sanāksmes pirmajā dienā (26.10.) īpaša uzmanība tika pievērsta projekta vadībai un īstenošanai. Partneri dalījās pieredzē par projekta īstenošanu un izvērtēja partneru savstarpējo sadarbību. Tika prezentēti projekta vadības aptaujas rezultāti, kas atklāja, ka projekta īstenošana ir bijusi veiksmīga, un partneri kopumā bija apmierināti ar projekta ietvaros paveikto darbu. Dienas otrajā daļā dalībnieki apsprieda projekta izplatīšanas pasākumus un plānoja nākamos projekta rezultātu komunikācijas procesa soļus.

Pēc produktīvām diskusijām Interactive Goals komanda devās ekskursijā pa Moncas pilsētas centru, ļaujot dalībniekiem novērtēt reģiona bagāto kultūras mantojumu.

Otrajā dienā (27.10.) dalībnieki pievērsās projekta ilgtermiņa ilgtspējas jautājumiem, lai nodrošinātu, ka projekta ieguvumi un tā ietekme turpinās arī pēc projekta beigām. Pēc tam partnerorganizācijas apsprieda projekta nobeiguma ziņojumu.

Trešās starptautiskās sanāksmes veiksmīgais noslēgums atspoguļo projektā panākto progresu un nostiprina projekta partneru apņemšanos dot iespēju skolotājiem un skolēniem īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķu praksi izglītībā un ārpus tās.